Waarom

Bos behouden

 

Het reeds bestaande stuk bos zou na verkoop gerooid worden. Door dit stuk grond aan te kopen, verijdelen we in eerste plaats het vernietigen van opnieuw een klein stukje natuur. Met een beboste oppervlakte van 164.263 Ha is Vlaanderen (2015) een van de bosarmste regio’s van Europa. Ieder stukje dat kan gevrijwaard worden van kapping is dus van tel.

 

CO2 opslag

 

Bos heeft verschillende functies. In tweede plaats willen we met de uitbreiding van dit stuk onze CO²-uitstoot compenseren. Bossen houden grote hoeveelheden CO² vast en hebben zo een invloed op de opwarming van de aarde. We kijken om meerdere aanplantingen uit te voeren en zo de CO² opslag te vergroten. Volgend jaar gaan we op zoek naar een nieuw perceel om bos aan te planten.

 

Biodiversiteit

 

Door een onderbouwd en doordacht beheer willen we dit stuk bos alle kansen geven om uit te groeien tot een volwaardig bos waar verschillende soorten fauna en flora hun toevlucht kunnen zoeken. Met hulp van enkele partners stellen we hiervoor een beheerplan op voor de verdere inrichting van het bos.